Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII thường niên năm C

Lời Chúa: Lc 17,11-19 11Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. 12Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” 14Thấy vậy, Đức Giêsu bảo … [Read more…]

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXVI thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN Lc 16,19-31 1. Đọc Lc 16,19-21 và cho thấy sự tương phản trong cuộc sống ở đời này giữa ông nhà giàu và La-da-rô. Ai là người được Chúa thương hơn? Tên La-da-rô nghĩa là gì? (Eleazar, rz^u`). 2. Đọc Lc 16,19-21. Đâu là tội của … [Read more…]