Tổ Chức GX

Cơ Cấu Sinh Hoạt của Giáo Xứ

Ban Hội Đồng Giáo Xứ:

Chủ tịch: Giuse Trần Công Lý (đại diện Cha Xứ & đặc trách Truyền Thông)
Phó Chủ tịch Nội Vụ: Phanxicô Đoàn Tuấn (đặc trách Âm thanh, Ánh Sáng & Văn Nghệ)
Phó Chủ tịch Ngoại Vụ: Gioan Nguyễn Anh Thi (đặc trách Ban Giáo Dục & Xây Dựng)
Ủy viên: I. Anna Phùng Tuyết Anh (đặc trách Ban Phụng Vụ & Văn Nghệ)
Ủy viên: II. Philiphê Trịnh Hữu Khánh (đặc trách Ban Ẩm Thực & Văn Nghệ)
Ủy viên: III. Giuse Nguyễn Trực Cường (đặc trách Khánh Tiết & Xây Dựng)
Ủy viên: IV. Maria Vũ Minh Thu (Thủ quỹ)

Ban Tài Chánh

Trưởng Ban: Anna Lê Thanh Xuân
Thư ký: Antôn Huỳnh Phương
Thành viên: Maria Trần Kim Nguyệt, Maria-Goretti Trần Huyền
Thủ quỹ: Maria Vũ Minh Thu

Các Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành:

1. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể – Bổn Mạng Thánh Giuse Thợ
– Đoàn Trưởng: Tr. Giuse Maria Nguyễn Anh Tú

2. Đoàn Thanh Niên Công Giáo – Bổn Mạng Thánh Phanxicô Assisi
– Đoàn Trưởng: Phêrô Maria Ngô Kía

3. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm – Bổn Mạng LCTX
– Đoàn Trưởng: Giuse Maria Mai Đức Hiếu

4. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo – Bổn Mạng Thánh Monica
– Hội Trưởng: Maria Nguyễn Thị Bông

5. Các Ca Đoàn:

– Lễ Chiều thứ Bảy 7:00PM – Hồng Ân
Ca Trưởng: Anna Nguyễn Thanh Ly

– Lễ Sáng CN 8:30: Cecilia – Bổn Mạng Thánh nữ Cecilia
Ca Trưởng: Giuse Trịnh Hữu Hà

– Lễ Sáng CN 10:30: Sao Mai – Bổn Mạng Đức Mẹ Lên Trời
Ca Trưởng: Philiphê Trịnh Hữu Khánh

Ban Phụng Vụ

– Trưởng Ban: Inhaxiô Phạm Thanh Phong
– Ban Đọc Sách Thánh: Anna Phùng Tuyết Anh
– Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể: ……………………..
– Ban Lo Bàn Thánh: Maria Nguyễn Thị Hường
– Ban Giúp Lễ: Vincente Linh Ngô
– Ban T.T.V.T.T. Bệnh Nhân: Giuse Nguyễn Văn Dũng
– Ban Usher: Phêrô Maria Ngô Kía

Ban Ẩm Thực

Trưởng Ban: Philiphê Trịnh Hữu Khánh
Thành Viên Phụ Trách Chính:
Maria Trần Thị Như Mai; Maria Nguyễn Kim Liên, Maria Nguyễn Thị Bông; Maria Vũ Minh Thu, Têrêsa Ngô Thanh Triều, anh Tiến Đinh, Việt Nguyễn, Việt Ngô và các Chị Em Thiện Nguyện Viên

Ban Giáo Dục

Trưởng Ban G.D.: Giuse Nguyễn Quốc Nam
Trưởng Ban Giáo Lý: Teresa Đỗ Minh Thy
Trưởng Việt Ngữ: Teresa Nguyễn Khánh-Vân
Phụ Trách Sinh hoạt ĐTNTT: Tr. Giuse Maria Nguyễn Anh Tú
Trưởng Ban Phụ Huynh: ……………………………………….