Hội Đoàn

Các Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành

 • Đoàn Thanh Niên Công Giáo:
  Đ. Trưởng: A. Gioan Baotixita Trương Vũ (931) 220-0055
  Đ. Phó Nội Vụ: A. Anton Nghĩa Hồng 425-772-5996
  Đ. Phó  Ngoại Vụ: A. Anton Huỳnh Phương 813-751-5708
  Cố Vấn: A. Ngô Sáng Tuyền
 • Hội các Bà Mẹ Công Giáo:
  Hội Trưởng: Chị Annê Nguyễn Thu Thảo (813) 454-6051
  Hội Phó Nội Vụ: Chị Maria Nguyễn Kim Nguyệt (813) 500-7181
  Hội Phó Ngoại Vụ: C. Trần Thị Hoa
 • Đoàn Liên Minh Thánh Tâm:
  Đ. Trưởng: Ô.Nguyễn Xuân Hoa 813-299-4777
  Đ. Phó Ngoại Vụ: Ô. Phạm Ngọc Kính 813-600-9287
  Đ. Phó Nội Vụ  & Nghiên Huấn: A. Nguyễn Văn Dũng 813-943-8812
 • Ca Đoàn Cêcilia: Hát Lễ 9:00am Chúa Nhật
  Ca Trưởng: A. Trịnh Hữu Hà (813) 510-8891
  Ca Đoàn Trưởng: A. Tuấn Đoàn (813) 760-7323
 • Ca Đoàn Sao Mai: Hát Lễ 5:00pm Chúa Nhật
  Ca Trưởng: A. Khánh Trịnh (813) 453-5802
  Ca Đoàn Trưởng: C. Tuyết Anh (609) 233-4726

Các Ban Chuyên Môn

 1. Ban Cố Vấn của Cha Quản Nhiệm
 • A. Phan Trọng Hiếu
 • A. Vũ Kha
 • Ô. Trần Trọng Huy
 • C. Nguyễn Thanh Ly
 • A. Phạm Văn Học
 1. Ban Giáo Dục
  Trưởng Ban: Nguyễn Anh Thi
  Thư ký: Nguyễn Nam
  Giáo Lý: Tr. Lê Thanh Xuân
  TNTT: Tr. Đỗ Thanh Tùng (813) 600-8246
  Việt Ngữ: A. Trịnh Dũng (813) 453-6312

  Lớp Giáo Lý: 1:00pm,
  Thiếu Nhi Thánh Thể: 2:15pm
  Lớp Việt Ngữ: 3:30 pm

  Vắng mặt xin liên lạc Ban Giáo Dục: Phone : (813) 644-9216
  Email  : bgdthanhgiuse@gmail.com 

 • Trưởng Ban: Nguyễn Anh Thi
 • Thư ký: Tr. Nam Nguyễn
 • Giáo Lý: Tr. Lê Thanh Xuân
 • Việt Ngữ: A. Trịnh Dũng
 • Đoàn TNTT: Tr. Mark Đỗ Cao Tùng, Xuân Lê, Phương Nhiên
 • Ban Phụ Huynh: A. Nghĩa Hồng
 1. Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể
 • Dzũng Nguyễn—Trưởng Ban
 1. Ban Thừa Tác Viên Đọc Sách Thánh

Hiện tại do Cha Quản Nhiệm đảm trách

 1. Ban Phụng Vụ Bàn Thánh
 • Ban Nguyễn—Trưởng Ban Phụng Vụ & Hướng Dẫn Lớp Rửa Tội
 • Lực Huỳnh (lo dọn lễ chiều thứ Bảy)
 • Khoa Khổng (lo dọn lễ sáng C.N. 9am)
 • Hải Trần (lo dọn lễ chiều C.N. 5pm)
 • Kính Phạm (lo dọn lễ thứ Sáu Đầu Tháng)
 • Tiến Đinh (Tổng Quát giúp Ban Phụng Vu)
 1. Ban Đọc Kinh
 • Nguyễn Thị Hường—xướng kinh Lễ chiều CN
 • Phan Thị Tài—xướng kinh Lễ sáng CN
 1. Ban Kiểm Tiền & Thủ Quỹ
 • Thu Minh Vũ—Trưởng Ban
 • Huyền Trần
 • Kim-Nguyệt Nguyễn
 • Phương Huỳnh
 1. Ban Kẻ Liệt
 • Dũng Nguyễn—Trưởng Ban
 • Ô. Kính Phạm
 • Ô. Tỵ Vũ
 • B. Phương Ngô
 1. Ban Kiến Thiết và Xây Dựng
 • Cường Nguyễn
 • Tuấn Đoàn
 • Khánh Trịnh
 1. Ban Vệ Sinh & Trật Tự
 • Đoàn Thanh Niên Công Giáo
  (Ban Trị Sự và anh cố vấn Kía Ngô)
 1. Ban Truyền Thông
 • Lý Trần
 • Trương Vũ
 1. Ban Ngoại Giao và Đối Thoại
 • A. Khánh Trịnh
 • A. Thi Nguyễn
 • Tr. Xuân Lê
 • Tr. Asan Bùi
 1. Ban Văn Nghệ
 • Anh Tuấn Đoàn
 • Khánh Trịnh
 • Tuyết Anh Phùng
 • Oanh Phạm
 1. Ban Ẩm Thực
 • C. Bông Nguyễn—Trưởng Ban
 • C. Kim Liên Nguyễn
 1. Ban Giúp Lễ—Acolyte
 • Trưởng Ban: Tr. Tùng Đỗ
 • Tr. Trâm Phạm
 1. Ban lo Hậu Sự (Ban Tang Lễ)
 • Tuấn Đoàn & Tuyết Anh (Thánh Nhạc)
 • Lực Huỳnh & Hường Nguyễn (Phụng Vụ)
 • Lý Trần & Tân Nguyễn (giấy tờ thủ tục)
 1. Ban Tài Chánh—Ủy Ban Gây Quỹ
 • Linh Ngô—Trưởng Ban
 • Phương Huỳnh—Phó Ban Nội Vụ
 • Thi Nguyễn—Phó Ban Ngoại Vụ
 • Xuân Lê—Thư ký
 • Kim-Anh Nguyễn, Kế Toán (Bookeeping)
 • Thu-Minh Vũ & Kim-Nguyệt Nguyễn (Thủ quỹ—Kiểm tiền)
 1. Ban lo Hậu Sự (Nghĩa Địa)
 • Tân Nguyễn—Trưởng Ban
 • Lý Trần—phụ tá giúp lo thủ tục
 • Vũ Minh Thu
 • Khánh Trịnh
 • Lực Huỳnh
 1. Ban Giáo Lý Tân Tòng
 • Phong Nguyễn—Trưởng Ban
 • Lý Trần
 1. Trưởng Ban Phụng Vụ các Thánh Lễ
 • Nguyễn Ban – Thánh Lễ chiều thứ Bảy, 7PM
 • Đoàn Tuấn – Thánh Lễ sáng Chủ Nhật, 9AM
 • Nguyễn Dũng – Thánh Lễ chiều Chủ Nhật, 5PM

Rửa Tội & Hôn Phối: Xin liên lạc trước