Tết Giáp Thìn 2024


***Kết quả xổ số Xuân Giáp Thìn 2024***
Giải An Ủi 1: $100 vé mang số 03925
Giải An Ủi 2: $100 vé mang số 01068
Giải An Ủi 3: $100 vé mang số 00522
Giải 3 Apple iPad Pro: vé mang số 07035
Giải 2 MacBook Pro: ve mang số 00360
Giải 1: 2 vé du lịch (<5K): vé mang số 04288
Giải Đặc Biệt: 5 cây vàng: vé mang số 00915