Phúc Âm Chúa nhật 2 Phục Sinh – Năm B

Phúc Âm Chúa nhật 2 Phục Sinh – Năm B Ga 20,19-31 Ðức Giêsu hiện ra với các môn đệ (19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Chúc … [Read more…]

CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Lá – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. T5, 26/03/2015 – 02:29 PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B Mc 14,1 – 15,47 Cuộc Thương Khó Và Phục Sinh Của Ðức Giêsu Người Do Thái âm mưu hại Ðức Giêsu (1) Hai ngày trước lễ Vượt … [Read more…]