Trang nhà

Chúa Nhật Lễ Lá

Chương trình Phụng Vụ Tuần Thánh

10/4: Chúa Nhật Lễ Lá:

Sẽ có Làm Phép Lá và Rước Lá trước mọi Thánh Lễ từ Đài Đức Mẹ Lavang vào Nhà Thờ

12/4: Thánh Lễ Truyền Dầu

Lúc 11g30 tại Nhà Thờ Chánh Tòa của địa phận:
Cathedral of St. Jude the Apostle
5815 5th Ave North, St. Petersburg, FL 33710

14/4: Thứ Năm Tuần Thánh—Lễ Tiệc Ly

8:00pm—Thánh Lễ Tiệc Ly tại Hội Truòng. Sau Thánh Lễ sẽ kiệu Mình Thánh Chúa sang Nhà Tạm trong Nhà Thờ. Sau đó sẽ có Chầu Thánh Thể Canh Thức:
9:45pm—Giáo Xứ chầu chung
10:15pm—Đoàn TNTT
10:45pm—Hội CBMCG và Đoàn LMTT
11:15pm—Đoàn TNCG

15/4: Thứ Sáu Tuần Thánh

Luật buộc Ăn Chay Kiêng thịt
5:30pm—Đi Đàng Thánh Giá trọng thể ngoài trời. Tiếp theo là Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá trong HT.

16/4: Lễ Vọng Phục Sinh

8:00pm—Đốt lửa và làm phép Lửa, Nước và thắp nến Phục Sinh trước cửa Hội Trường, tiếp theo là Thánh Lễ vọng Phuc Sinh

17/4: Đại Lễ Mừng Chúa Sống Lại (lễ duy nhất)

10:00am—Thánh Lễ Phục Sinh tại Hội Trường, sau đó sẽ có Easter Egg Hunting cho các em thiếu nhi.