Khoá Học Dự Bị Hôn Nhân 4/2019

Xin tất cả các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân ghi danh tham dự khóa học Dự Bị Hôn Nhân được tổ chức vào 8g tối mỗi thứ tư bắt đầu từ 3/4 đến 1/5 Tuần 1—3/4 8:00pm—Gặp gỡ Cha QN và Giáo Viên Tuần 2—10/4 8:00pm—Đề tài: Bí Tích … [Read more…]