Ca Đoàn Cêcilia

Tôn Chỉ

  • Noi gương thánh nữ Cecilia, hát ca tụng Chúa và hướng dẫn cộng đoàn qua những bài Thánh Ca.
  • Khiêm nhường, yêu thương, tôn trọng và nâng đỡ lẫn nhau.

Mục Đích

  • Hát là cầu nguyện. Giúp cộng đoàn hướng lên Chúa qua âm nhạc và những bài hát ca tụng Chúa
  • Cộng tác với cha Quản Nhiệm để phục vụ cộng đoàn trong Thánh Lễ Chúa Nhật 9:00am qua những bài Thánh Ca
  • Cộng tác với các hội đoàn/ ca đoàn trong giáo đoàn trong những dịp lễ lớn để nối kết tình anh em trong giáo đoàn

Tổ Chức

Ca Trưởng: Trịnh Hữu Hà (813) 510-8891
Ca Đoàn Trưởng: Trịnh Hữu Thái (813) 679-6435

Điều kiện gia nhập

  • Nam, nữ không phân biệt tuổi tác muốn phụng vụ và ca tụng Chúa qua các bài ca tiếng hát.
  • Cần đi đến tập hát thường xuyên và đúng giờ.