CN 26 TN B : Chặt hai tay…, ba cách hiểu

LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm 28/Sep/2018 CN 26 TNB : Chặt hai tay…, ba cách hiểu Có một số lời nói ngắn ngủi nhưng ý nghĩa, không biết ghép vào đâu, đã được Marcô gồm thâu lại một chỗ và Giáo hội cho công bố trong Chúa Nhật hôm nay. Chúng ta vừa mới … [Read more…]

Anh em là chứng nhân

(15.4.2018 – Chúa nhật 3 Phục Sinh, Năm B) Lời Chúa: Lc 24, 35-48 35 Bấy giờ, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. 36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức … [Read more…]

ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN

(01.4.2018 – Chúa nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 20, 1-9 1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà … [Read more…]

PHẢI RỬA CHÂN CHO NHAU

(29.3.2018 – Thứ năm Tuần Thánh) Lời Chúa: Ga 13, 1-15 1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.  2 Ma quỷ đã … [Read more…]

THẾ LÀ ĐÃ HOÀN TẤT

Lời Chúa: Ga 18,1 – 19,42 Suy Niệm Vào Chúa nhật Lễ Lá chúng ta đã nghe đọc bài Thương Khó trong các sách Tin Mừng Nhất Lãm. Vào thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta luôn nghe đọc bài Thương Khó theo Gioan. Thánh Gioan kể lại cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu với những … [Read more…]

Chẳng lẽ con sao?

 (28.5.2018 – Thứ tư Tuần Thánh) Lời Chúa: Mt 26,14-25 14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế 15 mà nói : “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. 16 Từ lúc đó, hắn … [Read more…]

Hạt lúa trơ trọi

Hạt lúa trơ trọi (18.3.2018 – Chúa nhật 5 Mùa Chay, Năm B) Lời Chúa: (Ga 12, 20-33) Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, 20 trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. 21 Họ đến gặp ông Philípphê, người Bếtxaiđa, miền Galilê, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn … [Read more…]

GIƯƠNG CAO CON RẮN

TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY B – 03.11.2018 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 3,14-21) Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng : 14 “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin … [Read more…]

NƠI CHỐN VÀ PHƯƠNG THỨC CẦU NGUYỆN ĐÍCH THỰC

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 2,13-25) 13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.14Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn … [Read more…]