Liên Lạc

 

Lm. Quản Nhiệm Giáo Xứ Thánh Giuse Việt Nam – Tampa
Rev. G.B. Đinh Xuân Chiến, SVD
Phone: (346) 775-0967
Email: johndinh@yahoo.com

Contact us: