Học Thánh Kinh

Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi (x. Tv 118, 105).

Lời Chúa rất quan trọng trong đời sống của người tín hữu. Bởi vì nhờ Lời Chúa, ta biết được chính Chúa và biết được cách sống sao cho đẹp lòng Ngài; đồng thời cũng biết cách sống tốt với nhau.

Thánh Giêrênimô nói: “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô”.

Thật vậy, nếu không biết Chúa Kitô là ai, Ngài đã sống, đã dạy con người cái gì, và cuối cùng Ngài cứu chuộc nhân loại bằng cách nào, thì định hướng đời của chúng ta không đặt đúng chỗ và có lẽ chúng ta là những người dại dột nhất trên đời, bởi lẽ tin và đi theo một người mà ta không hề biết. Nhưng, thật hạnh phúc cho chúng ta vì được Lời Chúa hướng dẫn, chỉ bảo, để rồi chúng ta biết Ngài là ai, tin và đi theo Ngài thì được cái gì…

Trang mạng này xin giới thiệu một số tài liệu để giúp các bạn muốn học hỏi thêm về Lời Chúa:

Kinh Thánh trọn bộ (ấn bản 2011) bởi Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

Lớp Kinh Thánh 100 tuần (giesu.net) do ĐGM Phê rô Nguyễn Văn Khảm hướng dẫn

Lớp Phúc Âm Chủ Nhật  (dongten.net) do LM Nguyễn Cao Siêu SJ hướng dẫn

Hướng dẫn Đọc Kinh Thánh Cựu Ước – Etienne Charpentier – LM Hồ Bặc Xái dịch

Hướng dẫn Đọc Kinh Thánh Tân Ước – Etienne Charpentier – LM Hồ Bặc Xái dịch

101 Câu hỏi về Kinh Thánh (song ngữ) – Cha Raymond E. Brown