Ban Giáo Dục Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Thánh Giuse

Ban Giáo Dục

Trưởng Ban: Gioakim Nguyễn Anh Thi
Thư ký: Tr. Giuse Nam Nguyễn
Giáo Lý: Tr. Cataline Lê Thanh Xuân
Việt Ngữ: A. Phêrô Trịnh Dũng
Đoàn TNTT: Tr. Giuse Maria Nguyễn Quốc Anh Tú

*Sinh Hoạt TNTT sau Thánh Lễ 10AM CN

*Các lớp giáo lý học online vào 2:30PM CN

Vắng mặt xin liên lạc Ban Giáo Dục: Phone : (813) 644-9216
Email  : bangiaoduc.thanhgiuse@gmail.com

>>>>>>Thông Báo Ghi Danh<<<<<<

Ghi Danh cho các lớp Việt Ngữ, TNTT và Giáo Lý niên khóa 2021-2022

  • Dành cho các em từ 7 tuổi trở lên.
  • Sẽ học tại nhà thờ (in-person classrooms).
  • Lệ phí $ 150/em (không kể tiền đồng phục TNTT và tiền ăn trưa). Xin nộp lệ phí (tiền mặt hay check) vào buổi học đầu tiên. Nếu trả bằng check, xin ghi: “St. Joseph Vietnamese Parish”.
  • Cha Quản Nhiệm khuyến khích các em nên ghi danh cả 3 chương trình (VN, TNTT, GL). Hy vọng các em sẽ tiến triển hơn trong giáo lý căn bản và ngôn ngữ Việt Nam. (Nếu vì lý do gì không tham dự được cả 3 chương trình, xin cho biết trong phần Questions/Comments)
  • Ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 5 năm 2021 và chấm dứt vào ngày 1 tháng 8 năm 2021.

Mọi thắc mắc xin liên lạc với các Huynh Trưởng TNTT tại cuối Nhà thờ sau Thánh Lễ 10:30 sáng.

Xin scan code QR dưới đây để ghi danh.

Xin quý phụ huynh ghi danh cho con em mình càng sớm càng tốt để Ban Giáo Dục có đủ thời gian chia lớp và đặt mua sách cho đúng thời gian.

Xin cám ơn và chúc quý phụ huynh cùng các em an lành trong tay Chúa và Mẹ Maria.

Ban Giáo Dục

Link: Nội Quy, Điều Lệ và Chi Tiết

Lịch Sinh Hoạt của Ban Giáo Dục: