Ban Giáo Dục Giáo Xứ Công Giáo Việt Nam Thánh Giuse

Ban Giáo Dục

Trưởng Ban: Giuse Nguyễn Quốc Nam
Giáo Lý: Teresa Đỗ Minh Thy
Việt Ngữ: Teresa Nguyễn Khánh-Vân
Đoàn TNTT: Tr. Giuse Maria Nguyễn Quốc Anh Tú

>>>>>>Thông Báo <<<<<<

22/8: Thánh Lễ khai giảng niên khóa 2021-2022

Giáo Xứ  sẽ khai giảng Khoá Học Việt Ngữ, TNTT và Giáo Lý cho niên khóa 2021 – 2022 vào Chúa Nhật ngày 22 tháng 8, 2021.

Kính mời quý Phụ Huynh và các em đến tham dự Thánh Lễ Khai Giảng và “Open House” để bắt đầu cho Niên Học 2021 – 2022. Trong Thánh Lễ, Cha Xứ sẽ chủ tế nghi thức Sai Đi cho các Quý Thầy Cô và sau Thánh Lễ đại diện Ban Giáo Dục sẽ trình bày chương trình và giới thiệu các lớp học (campus tour) cho quý Phụ Huynh và các em học sinh.

Chương trình gồm có:
10:30 am – Thánh Lễ và Nghi Thức Sai Đi được tổ chức trong Gym
11:30 am – Open House trong Gym
12:30 pm – Giờ ăn trưa (lunch time)
1:00 pm – Tham quan lớp học mới (Campus Tour)

Chương Trình Khoá Học sẽ bắt đầu vào ngày Chúa Nhật 29 tháng 8 như sau:

  • 10:30 – 11:30 Việt Ngữ (Learning Vietnamese Language)
  • 11:30 – 12:00 Ăn Trưa (Lunch Time)
  • 12:00 – 1:00 Sinh Hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể (Activity Time for the Eucharistic Youth Movement)
  • 1:15 – 2:15 Giáo Lý (Learning Catechism)
  • 2:30 – 3:30 Lễ cho các em Thiếu Nhi (Song Ngữ – Children Mass in both English & Vietnamese)

Nếu quý Phụ Huynh nào chưa ghi danh cho con em mình, xin liên lạc gấp với các Huynh Trưởng TNTT tại cuối nhà thờ sau các Thánh Lễ hoặc online.

https://signup.gxthanhgiusetampa.org/2021

Vắng mặt xin liên lạc Ban Giáo Dục: Phone : (813) 644-9216
Email  : bangiaoduc.thanhgiuse@gmail.com

Link: Nội Quy, Điều Lệ và Chi Tiết

Lịch Sinh Hoạt của Ban Giáo Dục: