Giới thiệu

Vào năm 1976, Linh Mục Nguyễn Ngọc Tước, được một nhóm người công Giáo tại Tampa mời về để Giải Tội và tổ chức lễ Giáng Sinh. Sau đó họ mời ngài về Tampa để lo các Bí Tích cho họ. Họ đã cùng với ngài liên lạc ĐGM Địa Phận để bày giải nguyện vọng của người Việt đang sinh sống tai vùng Tampa Bay. Picture Nhờ ơn Chúa phù hộ, Địa Phận đã chấp nhận Ngài về sinh sống tại Tampa và phụ giúp Giáo Xứ Christ The King, đồng thời lo cho người Việt Nam đang sinh sống tại vùng này, kể cả những người không phải là Công Giáo. Sau đó Ngài đã tìm hiểu và liên lạc với những người Việt Nam đang sinh sống tại Florida, như Miami, Orlando, Sarasota, Fort Myers, Jacskonville, và Tampa Bay. Để đáp ứng lại những nguyện vọng của người Việt Công Giáo tại các nơi này, ngài đã thành lập những cộng đoàn và làm thời khóa biểu để đến dâng lễ với họ cũng như ban các Bí Tích cần thiết. Trong những năm sau này, những nơi này dần dà đã có Linh Mục Quản Nhiệm chăm sóc, thế là Ngài chỉ còn lại Tampa cùng chia sẻ sinh hoạt tại Christ The King Catholic Church. Vào năm 1990, sau khi Giáo Đoàn, dưới sự hướng dẫn của LM Quản Nhiệm Nguyễn Ngọc Tước, được ĐGM sở tại hỏi ý kiến và muốn đưa Giáo Đoàn về sinh hoạt tại Giáo Xứ Epiphany, cha Quản Nhiệm đã chấp thuận bài sai này. Vào năm 1991, Cha Quản Nhiệm được ĐGM giao cho nhiệm vụ mới khá nặng nề hơn đó là chức vụ Cha Sở Giáo Xứ Epiphany kiêm Quản Nhiệm Giáo Đoàn Thánh Giuse Tampa. Ngay lập tức, Linh Mục Quản Nhiệm đã nhanh chóng thành lập HĐMV và tên của Gíáo Đoàn và các sinh hoạt cho Giáo Đoàn như Ban Giáo Lý và Thiếu Nhi Thánh Thể. Để có thể sử dụng các phòng ốc của Giáo Xứ đang có sẵn, linh mục Quản Nhiệm đã gởi các tình nguyện viên dạy Giáo Lý cho các em về Orlando để tham gia chương trình huấn Luyện Giáo Lý Viên, vì nơi này lúc đó có mở khoá Huấn luyện Giáo Lý viên do LM Việt Hưng hướng dẫn. Sau 3 ngày thụ huấn, các Giáo Lý Viên đã hăng hái tham gia các chương trình giảng dạy Giáo Lý cho các em. Kế tiếp, cha Quản Nhiệm cũng mau chóng thành lập Thiếu Nhi Thánh Thể. Sau gần 20 năm tại Giáo xứ này với danh nghĩa là Giáo Đoàn Thánh Giuse, số người Công Giáo đến Tampa tăng mau chóng. Riêng các em ghi tên học Giáo Lý hằng năm đã tăng trên 100 em, cũng như các em ghi tên tham gia chương trình sinh hoạt Thiếu Nhi thánh Thể cũng tăng một số rất đáng kể. Thêm vào đó, chương trình dạy Viêt ngữ cũng được tổ chức một cách rất rộng rãi và qui củ, số các em ghi tên theo học cũng rất đông. Với đà tiến triển này, Giáo Đoàn Thánh Giuse Tampa mai sau sẽ có nhiều thanh thiếu niên biết nói và đọc tiếng việt một cách lưu loát. Mãi cho đến ngày hôm nay, chương trình Giáo Lý, các em đã tiến triển khá vững chắc. Chính vì thế các Huynh trưởng đã hăng hái nối gót các bậc Thầy/Cô tiền nhân để truyền đạt những kiến thức này cho các em hậu thế. Với đà phát triển này, tất cả những sinh hoạt thuộc Giáo Đoàn Thánh Giuse sẽ có tầm vóc lớn mạnh trong mai sau. Sau khi Cha Inhaxiô về hưu, Đức Giám Mục Robert N. Lynch đã bổ nhiệm LM Peter Nguyễn Văn Tường, SSS thuộc Dòng Thánh Thể. làm quản nhiệm  Giáo Đoàn Thánh Giuse kể từ ngày 01.07.2015 cho đến 01.07.2018. Hiện nay, cha Quản nhiệm là LM Gioan Baotixita Đinh Xuân Chiến, SVD thuộc Dòng Ngôi Lời. Cha Gioan Baotixita được Đức Giám Mục Gregory Parkes trao phó nhiệm vụ chăm sóc Giáo Đoàn Thánh Giuse kể từ ngày 01.07.2018.
Ngày 9/5/2021, ĐGM Gregory Parkes đã chính thức nâng Giáo đoàn lên thành Giáo Xứ Việt Nam Thánh Giuse và bổ nhiệm LM GB Đinh Xuân Chiến làm Cha Chánh Xứ của tân Giáo Xứ.