Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXI thường niên năm C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM C Lc 13,22-30 Đang khi Đức Giêsu trên đường lên Giêrusalem, có chuyện gì xảy ra? Bạn nghĩ gì về câu hỏi của một người ở Lc 13,23? Bạn có câu hỏi tương tự không? Đọc Lc 13,24. Để được cứu độ có dễkhông? Muốn được … [Read more…]