Ngày 14/08: Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo

THÁNH MAXIMILIÊN KOLBE (1894-1941) 1. Đôi dòng Tiểu sử Cha Maximilien Kolbe sinh tại Zdusnka Wola, nước Balan, ngày 8-1-1894. Năm 1907, nhập học tại chủng viện dòng Phanxicô, được gởi qua học ở Roma. Ngày 28-04-1918, thụ phong linh mục. Là một tông đồ nhiệt thành về lòng sùng kính thánh mẫu Maria, Cha … [Read more…]