Thông Báo Phụng Vụ Tuần Thánh

Chương Trình Phụng Vụ Tuần Thánh  & Đại Lễ Phục Sinh 2024 ·       24/3 – Chúa Nhật Lễ Lá ·       25/3 – Thứ Hai Tuần Thánh: 6pm–7pm: Ngắm Đàng Thánh Giá và đọc kinh Lòng Chúa thương xót (Không có Thánh Lễ). ·       26/3 – Thứ Ba Tuần Thánh: 11am:  Lễ Truyền Dầu tại Nhà Thờ  Chánh Tòa. … [Read more…]