Lịch Phụng Vụ trong tuần 30/5 và Thông Báo

  30/5:  Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (Thánh Lễ trong tuần do Ca Đoàn phụ trách) 31/5:  Thứ Hai—Đức Mẹ thăm viếng bà thánh Isave 1/6:  Thứ Ba—Th. Justinô, tđ 2/6:  Thứ Tư—Th. Marcellinus và Phêrô, tđ 3/6:  Thứ Năm—Th. Charles Lwanga và các bạn, tđ 4/6:  Thứ Sáu Đầu Tháng 5/6:  Thứ Bảy—Thánh … [Read more…]