18/8/19: Văn Nghệ mừng Lễ Đức Mẹ Lên Trời – Bổn Mạng CD Sao Mai

Văn Nghệ CD Sao Mai

https://www.facebook.com/100012218774458/videos/769444776806141/?t=17