15/2/2020: Hình ảnh đội banh Cộng Đoàn và giải bóng đá Mùa Xuân

Hình ảnh đội banh Cộng Đoàn và giải bóng đá Mùa Xuân