ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ SẼ THIẾT LẬP THỪA TÁC VỤ GIÁO LÝ VIÊN

Vatican News (08.5.2021) – Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo rằng, vào ngày 11/5 tới đây, Tự sắc “Antiquum ministerium” của Đức Thánh Cha sẽ được giới thiệu với truyền thông. Trong Tự sắc này, Đức Thánh Cha sẽ thiết lập việc dạy giáo lý là một thừa tác vụ và các giáo lý viên là … [Read more…]

Lịch Phụng Vụ và Thông Báo trong tuần 25/4/21

Lịch Phụng Vụ và Thông Báo trong tuần 25/4  25/4:  Chúa Nhật IV Phục Sinh – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành (Thánh Lễ trong tuần do Hội CBMCG phụ trách) 26/4:  Thứ Hai 27/4:  Thứ Ba 28/4:  Thứ Tư—Thánh Peter Chanel, lmtđ và Thánh  Luy Maria de Montfort, Linh mục 29/4:  Thứ Năm—Thánh Catherine Siena,Trinh nữ, … [Read more…]