Bổn phận tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật sẽ tiếp tục lại

Bổn phận tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật

ĐGM Gregory Parkes thông báo nghĩa vụ tham dự Thánh lễ vào Chủ nhật đối với người Công giáo sẽ được tiếp tục vào ngày 22 tháng 5 năm 2021, lễ vọng Lễ Hiện xuống. Tháng 3 năm 2020 vì dịch Covid, ĐGM đã ra quy định tạm ngưng bổn phận tham dự Thánh lễ Chúa Nhật. Việc rút lại quy định trên sẽ có hiệu lực vào lễ vọng Lễ Hiện Xuống, tức là vào cuối tuần của ngày 22 và 23 tháng Năm.

Ngài cũng nói thêm: “Đã đến lúc trở lại với Thánh lễ. Đã đến lúc trở lại nhà thờ, đã đến lúc trở về nhà.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *