Tĩnh Tâm Mùa Chay

Tĩnh Tâm Mùa Chay 28-30/3/2021

Cha Đinh Nghị, Dòng Đaminh ở bên Houston sẽ đến giúp GX của chúng ta 3 ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay. Ngài sẽ đến giảng bắt đầu:

– Chiều Chúa Nhật 28/3 lúc 7:00pm.
– Chiều thứ Hai 29/3 lúc 7:30pm
– Chiều thứ Ba 30/3  lúc 7:30pm

Tối thứ Tư 31/3 sẽ có các 6 Cha VN và 2 cha Mỹ đến giải tội cho Giáo xứ bắt đầu từ 7:30pm.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *