THE DIOCESE OF ST. PETERSBURG IS PLANNING A FAMILY FAITH FEST

THE DIOCESE OF ST. PETERSBURG IS PLANNING A FAMILY FAITH FEST The Diocese of St. Petersburg was established on June 17, 1968, and Bishop Gregory Parkes has announced that a large-scale music and faith festival will be held to celebrate the momentous occasion of our 50th anniversary. “Our golden jubilee is a time to celebrate,” … [Read more…]

Trung Thu—Đêm Hội Trăng Rằm

Trung Thu—Đêm Hội Trăng Rằm Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 9, sau Thánh Lễ chiều từ 6:30pm tới 10:00pm. Những tiết mục chính như sau: -Văn Nghệ -Thi Đua Lồng Đèn -Phát Lồng Đèn & Rước Đèn -Vietnamese Authentic Food (Street food) -Trò Chơi  (Bounce House, Dunk Tank, Ring … [Read more…]

Bức thư của Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh gửi Ông Trần Đại Quang Chủ tịch Nước CHXHCNVN

Bức thư của Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh gửi Ông Trần Đại Quang Chủ tịch Nước CHXHCNVN Kính gửi: Ông Trần Đại Quang, Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Kính thưa Ông chủ tịch nước, Tổ quốc lâm nguy! Tàu-đỏ có mặt khắp Việt Nam!? Thêm 2 dự luật … [Read more…]