Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm B

  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu T3, 26/05/2015 – 09:54 Phúc Âm Mt 28,16-20 16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông : “Thầy … [Read more…]

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm B

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. T3, 19/05/2015 – 22:00 PHÚC ÂM CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM B Ga 20,19-23 19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các … [Read more…]