Thay đổi giờ lễ Chúa Nhật kể từ 13/12

Để tránh vấn đề kẹt xe trong lễ sáng CN, chương trình giờ lễ Chúa Nhật bắt đầu từ 13/12 tại Nhà Thờ Mới sẽ được điều chỉnh lại như sau:

Ngày thường: T2, T3, T4, T6—Lễ 7g tối
(T5-không có Lễ)

Thứ Bảy: 7g tối—Lễ vọng CN

Chúa Nhật: 8g30 và 10g30 sáng—Thánh Lễ CN

(sẽ không có lễ chiều CN).

Lễ trọng và Lễ buộc, nếu rơi vào trong tuần: 8g tối