Chương trình Thánh Lễ tại Nhà Thờ mới

Chương trình Thánh Lễ tại Nhà Thờ mới.

Như tất cả đều biết, chúng ta đã dọn qua Nhà Thờ mới tọa lạc tại 5601 Hanley Rd. Thánh Lễ CN thứ nhất Mùa Vọng 29/11 bắt đầu niên lịch Phụng Vụ năm B cũng là Thánh Lễ Chúa Nhật đầu tiên tại Nhà Thờ mới.

Chương trình giờ lễ Chúa Nhật bắt đầu từ 29/11 tại Nhà Thờ Mới sẽ được thay đổi như sau:

Ngày thường: T2, T3, T4, T6—Lễ 7g tối
(T5-không có Lễ)

Thứ Bảy: 7g tối—Lễ vọng CN

Chúa Nhật: 8g30 sáng và 10g sáng—Thánh Lễ CN

(sẽ không có lễ chiều CN).

Lễ trọng và Lễ buộc, nếu rơi vào trong tuần: 8g tối

 Nếu mọi sự tốt đẹp thì ngày Chúa Nhật 14/3 sẽ là ngày Thánh Hiến Tân Giáo Xứ Thánh Giuse và Thánh Đường mới do Đức GM Gregory Parkes chủ tế.