Tĩnh Tâm Mùa Chay

THÔNG BÁO:
Xin kính mời quý ông bà anh chị em đến tham dự 3 ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay vào lúc 8:00 tối Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư ngày 5,6,7 tháng 3 năm 2018 do linh mục Phao-lô Maria Nguyễn Thanh Quang, SSS hướng dẫn.