Tài liệu huấn luyện mục vụ tông đồ giáo dân giáo phận Qui Nhơn năm 2019: Vì Chúa Cần Đến Nó

Linh mục Giuse Trương Đình Hiền 10/Jun/2019 Khi Đức Giê-su và các môn đệ đến gần thành Giê-ru-sa-lem, gần làng Bết-pha-ghê và Bê-ta-ni-a, bên triền núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Tới nơi, sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cỡi bao … [Read more…]

Khi con đau khổ, Thiên Chúa ở đâu?

Nếu được bình chọn ai là người xui xẻo nhất, đau khổ nhất hành tinh, thì người đời phải để tâm bầu chọn cho ông Gióp. Ông là ai? Tên ông được lấy làm tựa đề một cuốn sách trong Kinh Thánh. Trong đó, từng dòng chữ lột tả hết thân phận bi thương của … [Read more…]

SÁCH THÁNH, NIỀM TIN, & NHỮNG SƠ KHỞI

Lm. Oscar Lukefahr C.M. – Dịch giả: Pt. Giuse Trần Văn Nhật Chữ Kinh Thánh Có Nghĩa Gì Một câu có nghĩa khen ngợi trong một văn hóa lại có thể mang ý nghĩa xỉ nhục trong một văn hóa khác. Một chữ thích hợp trong một ngôn ngữ lại có thể là một lựa chọn … [Read more…]

NHỮNG AN TOÀN GIẢ DỐI

Lm Nguyễn Hồng Giáo – Dòng Phanxicô (1937-2015) Chúng ta luôn có nhu cầu được sống an toàn, nhưng Chúa cảnh giác chúng ta rằng có những an toàn giả dối đe doạ làm hỏng cuộc đời chúng ta. Tiền bạc của cải Tiền bạc của cải là cần thiết song dùng nó để làm gì: … [Read more…]

LỜI NGUYỆN CHO CÁC LINH MỤC

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu Lậy Chúa Giêsu, Linh Mục tối cao đời đời, xin gìn giữ các linh mục trong vòng che chở của Thánh Tâm Chúa, nơi không gì có thể làm tổn thương các đấng. Xin gìn giữ đôi tay đã xức dầu thánh của các linh mục được thanh sạch, mà hàng ngày được chạm … [Read more…]

BẠN CÓ BẬN LẮM KHÔNG?

Sa tan mở cuộc hội nghị thế giới. Nó khai mạc bằng cách ngỏ lời với đám ác thần đang vây quanh xúm xít đông đảo. Nó bảo: “Chúng ta không thể nào ngăn cản bọn Kitô hữu đi Nhà Thờ. Chúng ta không thể ngăn cản họ đọc Kinh Thánh và biết được chân … [Read more…]