Thông Báo của BGD – Nghỉ Học Tết

Thông báo:

Ban Giáo Dục xin thông báo CN ngày 19 và 26 tháng Giêng sẽ không có học cho ba chương trình (VN, TNTT, Giáo Lý).  Các em sẽ trở lại học ngày 2 tháng Hai.