Tĩnh Tâm cho Hội Lòng Chúa Thương Xót

Image result for long chua thuong xot

Nhật 18 tháng 3 sắp tới, LM Quản Nhiệm sẽ có cuộc Tĩnh Tâm cho Hội Lòng Chúa Thương Xót tại nhà

Ông Bà Nguyễn Thành Mỹ
8011 Gibsonton Dr, Gibsonton, FL 33534 .
Thời gian: 9.00 AM – 02.00 PM ngày CN – 3/18/18

Cuộc Tĩnh Tâm năm nay sẽ hoàn toàn mới mẻ, có trao đổi học hỏi Thánh Kinh theo từng nhóm và thảo luận chung. Xin mời quý Anh Chị tham dự đông đảo. Xin liên lạc số phone 813-600-9287 trước ngày 3/15/18 để chủ nhân chuẩn bị đồ ăn trưa.

Xin cám ơn Quý Vị