Lễ Thánh Giuse và Tam nhật Phục Sinh

1. Thứ Hai, 03.19.2018, Lễ Thánh Giuse, Bổn Mạng của Giáo Đoàn, Lễ Trọng. Thánh Lễ vào lúc 8:00 PM.

2. Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh, 03.29,30,31.2018, Thánh Lễ vào lúc 8:00 PM. Chúa Nhật Phục Sinh, 04.01.2018, chỉ có 1 Thánh Lễ vào lúc 9:00 AM. Không có Thánh Lễ 5:00 PM.