Kinh Thường Đọc

Kinh Sáng

Lạy Chúa con, con thờ lạy và yêu mến chúa hết lòng con. Con tạ ơn Chúa đã dựng nên con, cứu chuộc con và gìn giữ con qua đêm yên lành. Con xin dâng lên Chúa mọi lời nguyện, mọi công việc, và vui buồn của ngày hôm naỵ Xin cho mọi sự được sảy ra theo Thánh ý Chúa và để danh Chúa cả sáng. Xin gìn giữ con khỏi mọi tội lỗi và xin phúc lành của Chúa luôn ở cùng con và những người con yêu mến. Amen.

Morning Offering: O my God, I adore you, and I love you with all my heart. I thank you for having created me, having saved me by your grace, and for having preserved me during the night. I offer you all my prayers, works, joyr, and sufferings of this daỵ Grant that they may be all according to your will and for greater glorỵ Keep me from all sin and evil, and may your grace be with me always and with those I love . Amen .

Kinh Tối

Lạy Chúa con, con thờ lạy và yêu me6’n Chúa hết lòng con. Con tạ ơn Chúa đã dựng nên con, cứu chuộc con và gìn giữ con suốt ngày hôm naỵ Con xin dâng lên Chúa mọi sự lành con đã làm hôm nay, và xin tha thứ mọi lỗi lầm con phạm . Xin gìn giữ con đêm nay, và xin phúc lành của Chúa luôn ở cùng con và những người con yêu mến . Amen .

Prayer at Bedtime: O my God, I adore you, and I love you with all my heart. I thank you for having created me, having saved me by your grace, and for having preserved me during this daỵ I pray that you will take for yourself whatever good I might have done this day, and that you will forgive me whatever evil I might have donẹ Protect me this night, and may your grace be with me always and with those I love . Amen .

KINH DÂNG NGÀY

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim Cực Sạch Đức Bà Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa . Khi dâng mình tê” lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng.

KINH MÔN ĐỆ VÀ SỨ VỤ

Lạy Cha, Đấng hằng yêu thương. Cha đã gọi đích danh mỗi người chúng con, và đã ban Con Một Cha để cứu rỗi chúng con. Do lòng trung thành, Cha đã gởi Thánh Thần Chúa đến hoàn thành sứ vụ của Chúa Giêsu giữa chúng con. Xin hãy mở lòng chúng con với Chúa Giêsu. Xin cho chúng con can đảm tuyên xưng danh Người với những người sống xung quanh, và rộng lượng chia sẻ tình thương của Người với những kẻ còn sống cách xa. Chúng con cầu nguyện cho mọi người trên toàn thế giới được mời gọi để hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu, là Đấng Cứu Thế và Cứu chuộc nhân loại. Xin cho mọi người được nhận biết tình thương vô biên của Người. Xin cho tình thương của Người biến đổi mọi thành phần trong xã hội. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Giáo hội, xin cầu cho chúng con. Thánh Phaolô tông đồ, cầu cho chúng con. Amen.

Kinh Vinh Danh
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế chongười thiện tâm. – Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ chúa vì vinh quang cao cả Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa la Thiên Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Ðức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khấn. Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh, chỉ có Chúa la Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao, cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha. Amen

Kinh Tôi Thú Nhận
Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm, và những điều thiếu xót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tọi mọi đàng. Vì vậy tội xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chung ta. Amen.