Lịch Sinh Hoạt

  • 24/12: Mừng Đại Lễ Giáng Sinh 7g30—10g30 tối

*  Hoạt cảnh và Thánh ca Giáng Sinh
* Thánh Lễ Mừng Chúa Ra Đời

  • 25/12: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

* 9g sáng—Thánh Lễ Mừng Chúa Ra Đời

  • 31/12: Lễ vọng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Cầu cho Hòa bình Thế giới (Lễ trọng, buộc) 8g tối
  • 3-4/1: Gói Bánh Chưng Tết:

* 3/1: Rửa và lau lá
* 4/1: Gói bánh chưng và bánh tét

  • 17/1: Sinh hoạt Đoàn TNCG— Chủ đề: Mỗi ngày nên giống Chúa hơn
  • 18/1/20: Hội Chợ Xuân Quê Hương 2020